Hledání životního partnera

Sám Stvořitel konstatuje, že „není dobré, aby člověk byl sám.“ 1.Moj.2,18.  Proto stvořil Adamovi „pomoc jemu rovnou.“ Adam byl jistě za manželku velmi vděčný, prožíval s ní každodenní společenství, sdílel s ní všechny radosti a úkoly. Manželství bylo a je stále vzácným a jedinečným Božím darem. Po pádu do hříchu byla dokonalá harmonie manželského života tragicky narušena. Přesto, že do manželství vstupují nyní velmi nedokonalí a hříšní lidé, zůstává manželství stále darem Božím a zdrojem mnohého dobra pro jednotlivce i pro celé lidstvo.

Jelikož lidská nedokonalost a hřích způsobuje mnoho problémů v každém manželství, přibývá těch, kteří nejsou schopni vytvořit harmonické soužití a po čase se rozcházejí. Proto si mladí lidé stále častěji kladou otázku: Jak a kde najít kvalitního partnera pro budoucí manželský život.

Věřícímu chlapci i dívce je jistě jasné, že kvalitního životního partnera jim může vybrat a připravit jedině nebeský Otec. Proto nejdůležitějším úkolem je prosit o životního partnera každý den v modlitbách. Někteří mladí lidé říkají: Nechci s tím Pána Boha obtěžovat. Pán Bůh nebere naše modlitby jako obtěžování, naopak jako projev důvěry a vždy na ně rád odpovídá. Každý, kdo touží po manželství ve svém mládí nebo i ve vyšším věku, měl by tuto prosbu předkládat Otci s největší upřímností a důvěrou. Už konfirmandům připomínám, že je na čase, aby se začali modlit za své budoucí životní partnery. Je třeba také prosit, aby nebeský Otec umožnil setkání s tímto připraveným partnerem.

O jakého partnera – partnerku je třeba prosit? Aby to byla osoba, která má velikou úctu k Pánu Bohu, k Božímu slovu a opravdovou bázeň Boží. Jen člověk, který se bojí zarmoutit Pána Boha svými myšlenkami, svými slovy a činy, může být dobrým životním partnerem. Když takový člověk něco nedobrého řekne nebo udělá, je vždy ochoten se pokořit a prosit o odpuštění. Kdo se neumí pokořit a prosit o odpuštění, ten se do manželství nehodí a život s takovým člověkem je velmi těžký. Jen oboustranné pokoření se a vzájemné odpuštění je východiskem ze všech krizí, do kterých se manželé dostávají.

Lidé vhodní pro život v manželství jsou formováni Duchem svatým skrze Boží slovo a v Boží škole. Tedy jen ten, kdo si denně otevírá Boží slovo a učí se podle něho žít, může být připraven na náročný život v manželství. Při přípravě do života v manželství je důležitá rovněž Boží škola, kterou je Kristova církev – tedy i sborové společenství.  Snoubenci by si měli už před svatbou spolu číst něco z Bible a spolu se modlit za požehnání pro budoucí život. Společné čtení Božího slova a společné modlitby na kolenou by měly být pak v manželství v jejich každodenním programu.

Předpokladem pro harmonické manželství je také ochota pokorně sloužit jeden druhému. Jsou muži i ženy, kteří chtějí v manželství panovat, vládnout. Takoví by do manželství neměli vstupovat. Položil jsem snoubencům otázku, zda si myslí, že jejich manželství bude harmonické. Snoubenka odpověděla ihned a velmi sebevědomě: „Jestli mne bude poslouchat, tak ano!“ Život v křesťanském manželství není vláda jednoho nad druhým, je to vzájemná služba v opravdové úctě a pokoře před Bohem.

K vzájemnému seznámení potřebují mladí lidé mnoho příležitostí. Proto je povinností sborového společenství, aby zajistilo ve sboru pravidelné setkávání dorostu a mládeže, aby tím bylo umožněno také vzájemné seznamování mladých věřících lidí. Je to nejpřirozenější cesta k seznámení a vzájemnému poznání.

Jsou však mnozí mladí lidé, kteří ve vhodné době ke vstupu do manželství nenajdou ve sborovém společenství vhodného partnera. Proto jsou potřebná setkávání mládeží z více sborů a různé mezisborové aktivity.

Stává se, že přes všechna mezisborová setkání mladý člověk nenachází vhodného životního partnera. Léta života mu ubíhají a jeho touha po manželském soužití se nenaplňuje. V některých menších sborech vyrůstají kvalitní mladí lidé, ale v tom malém společenství nenacházejí vhodného životního partnera. Přesto, že se stále modlí, nevidí ve svém okolí vhodného partnera.   Tato situace přivedla mnohé vedoucí sborů k myšlence, že by měli nějakým způsobem umožnit setkání a vzájemné seznámení se lidem, kteří ve svém okolí nenacházejí vhodného věřícího křesťanského partnera. Proto vznikla v křesťanských kruzích organizace „Noemi“, která se snaží umožnit lidem toužícím po manželském společenství, setkání s vhodnými partnery. Jsou někteří lidé, kteří nemají odvahu kráčet touto cestou. Ukazuje se však, že právě na této cestě našli mnozí své vymodlené manželské partnery. „Noemi – stránky pro nezadané křesťany“.   Cíle a záměry Noemky:  Motivovat nezadané do osobního vztahu s Ježíšem Kristem. Povzbuzovat křesťany v hledání Boží vůle pro jejich život. Vytvářet nezadaným příležitosti k setkávání.     Kontakt:   Noemi, s.p.k.   Na Mušce 1124;  534 01 Holice;   Tel: 00420-777222877,  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Co když má o věřící dívku zájem nevěřící mládenec? Křesťanská dívka by mu měla vydat jasné svědectví o svém životě s Kristem, o svém odhodlání Krista upřímně následovat a pozvat ho do křesťanského shromáždění. Takové otevřené svědectví dívky má na nevěřícího muže veliký vliv.  Také by mu při nějaké příležitosti měla říci zcela otevřeně, že opravdu harmonické manželství je možné jen mezi věřícími partnery, a že je rozhodnuta vstoupit do manželství jen s věřícím křesťanem. Je-li to muž kvalitního charakteru, bude si takové dívky velmi vážit a bude hledat cestu k osobnímu poznání Krista. Nemá-li kvalitní charakter, pak odejde. Znám taková manželství, kde nevěřící muž, díky statečnému vyznání dívky, našel Krista jako svého Spasitele, pak vstoupili do manželství a dnes žijí v harmonickém svazku.  Prosím Pána, aby vyslyšel modlitby všech, kdo k němu s důvěrou volají a připravil jim věřící partnery, aby pak spolu šířili slávu Božího jména na zemi.

Další informace